Seite 1 von 1

Verfasst: Fr Feb 03, 2006 9:28 am
von Micheal
Leugh mi anns a' phàipear gun do chaochail Coretta Scott King, banntrach Mhàrtainn Luther King. Nuair a chaidh Màrtainn a mharbhadh sna tri-ficheadan chum ise oirre le bhith strì airson còirichean nan daoine dubha sna Stàitean is stèidhich i Ionad Màrtainn Luther King ann an Atlanta.

Abair boireannach a bh' innte!

Mìcheal

Verfasst: Sa Feb 04, 2006 1:28 pm
von mona nicleoid
Oh, gu dearbh, boireannach làidir, glic, inntinneach a bh' innte. Tha leabhar agam a chaidh fhoillseachadh leatha, mu dheidhinn an duine aice.
mona