Seite 1 von 1

barnaamaj mumte3 jedan men eeta3leem allughawee

Verfasst: Fr Apr 19, 2013 12:16 am
von Stiùbhartarithist
Bha mi a cluintinn Professor Chon Che Kong air bela Hudood (gun criochan" air al jazeera an diugh. 'S'e prògram Arabach air Aljazeera ri deasbad eader nàiseanta a tha ann agus tha mi toillichte gur e fear cho fileanta anns an Arabach a tha am Professor. (se ceannard an sgìre Arabaich aig Olthigh Beijing a tha anns am Professor" agus chòrd rium ga chluintinn a cabadaich mun chuart carson thòisich e Arabach ag ionnsachadh barrachd as 40 bliadhnan air ais. Bi am prògram saor ri luchdadh a nuas bhon I tunes :-)