Seite 1 von 1

Latha Fhèill Brìde

Verfasst: Fr Feb 07, 2014 12:28 am
von Micheal
Cuiridh Brìde a cas ann
Cuiridh Muire a bas ann
Cuiridh Pàdraig a spòg mhór ann
is bidh e blàth gu leòr an uair sin.

Re: Latha Fhèill Brìde

Verfasst: Fr Feb 07, 2014 2:40 pm
von mona nicleoid
Uill, tha e blàth mar-tha, cha robh an geamhradh seo ro dhona. Tha mi an dòchas nach tig sneachd sa Ghiblean!