Die Suche ergab 1739 Treffer

von Sleite
Sa Feb 14, 2004 11:12 pm
Forum: coitcheann
Thema: Rudeigin
Antworten: 7
Zugriffe: 1748

Moran taing, a Sheasaidh! Hehehe, bha mi ag obair a-rithist, agus tha mi air mo sharachadh a-rithist. Bha 2 dhuine a'call a-rithist agus chaill mise aon [Aufguss] [img]http://images.forum.onetwomax.de/images/i22.gif"%20border="0[/img] Bha moran ri dheanamh agus bha a h-uile duine a'faireachdainn don...
von Sleite
Fr Feb 13, 2004 7:37 pm
Forum: coitcheann
Thema: Rudeigin
Antworten: 7
Zugriffe: 1748

Hallo a h-uile duine! Tha mi cho leisg! Grrr bha mi airson rudeigin a sgriobhadh an-seo fad na h-uine ach bha mi ro leisg. Uill, cha robh fios agam de sgriobhadh (??) agus bha mi gle sgith na h-oidhcheanan air chaidh. Chan eil mi cinnteach an robh mi a deanamh rud sam bith... Leugh mi moran, oir tho...
von Sleite
So Feb 08, 2004 1:57 am
Forum: coitcheann
Thema: Litir bheag
Antworten: 26
Zugriffe: 4120

Hallo a h-uile duine! Tha mi air mp sharrachadh! bi mi ag obair a-maireach bho 1 uair feasgar gu 7 uairean. Bha boireannach bho'n obair agam gam fhonadh anns a mhadainn an-diugh airson faighneachd ma bhitheas mi airson obair aig 8 uairean! Bi iad a fonadh gach latha oir tha duine sam bith a'call gac...
von Sleite
Sa Feb 07, 2004 12:01 am
Forum: coitcheann
Thema: Litir bheag
Antworten: 26
Zugriffe: 4120

A Mhona, deagh bheachd!!! 's toil leam sin gu mor! Ach chan eil fhios agam cuin... Chan urrainn dhomh-sa tighinn 'san t-seomar Disathairne neo Latha na Sabaid oir bi mi ag obair gu tric. Ach de mu dheidhinn 9 neo 10 uairean feasgar cuin nach eil cùrsa ann (eeeerrrrm... einen Abend, an dem kein Anfän...
von Sleite
Fr Feb 06, 2004 4:35 pm
Forum: coitcheann
Thema: Litir bheag
Antworten: 26
Zugriffe: 4120

A Mhicheal: Chan eil mi a'seinn gu math idir. 's toil leam seinn gu mor, gu h-adaidh orainn Gàidhlig, ach chan eil mi ag iarraidh gam chluinntinn ;) Ach bi mi a smaoineachadh mu dheidhinn cùrsa. tha mi a smaoineachadh gun còrdaidh sin rium. Hehehe Seinnidh mise 'sa chàr cuideachd. Nuair a bha mi a d...
von Sleite
Do Feb 05, 2004 11:35 pm
Forum: coitcheann
Thema: Litir bheag
Antworten: 26
Zugriffe: 4120

A Mhona, feumaidh mi sin feuchainn aon latha ;-) as deigh a'dheuchainn. An tèid thusa air an randan comhla rium? A Mhicheal, moran taing airson na facail. Tha mi a smaoineachadh gu bheil Gaidhlig furasda: mur a h-eil mi eolach air facal, ghabhaidh mi an fhacail Beurla agus sgriobhaidh mi e mar Ghaid...
von Sleite
Do Feb 05, 2004 12:38 am
Forum: coitcheann
Thema: Litir bheag
Antworten: 26
Zugriffe: 4120

Hallo an-seo! Bha thu ceart, a Mhona: bha an deoch orm=dh'ol mi cus. B'e an deirich turas de'n cursa litricheas a th'ann agus chaidh sinn air an randan comhla ri ceithir cailleagan (mit den Frauen, das werde ich nie verstehen, da gibt's zu viele Wörter für und ich ich weiß nie, welchs für was). Dh'o...
von Sleite
Mi Feb 04, 2004 12:49 am
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: faclan feumail
Antworten: 4
Zugriffe: 1549

Moran taing, a Mhona! Tha sin gu math feumail!
Vielen Dank, Mona. das ist sehr nützlich
Slèite
von Sleite
Mi Feb 04, 2004 12:20 am
Forum: coitcheann
Thema: Litir bheag
Antworten: 26
Zugriffe: 4120

Moran taing airson`ur litrichean!
Bha mi air an randan a-nochd agus tha an deoch orm ;-) chan urrainn dhomh griobhadh a-nis.
Sgiobhaidh mi a-maireach!

Tioraidh an-drasda
Slèite
von Sleite
Mo Feb 02, 2004 11:18 pm
Forum: coitcheann
Thema: Litir bheag
Antworten: 26
Zugriffe: 4120

Hallo a h-uile duine! Tha mi a tighinn an-seo gach latha agus chan eil daoine a'sgriobhadh moran idir. Mar sin bha mi a smaoineachadh gun robh e snog ma sgriobhas mise rudeigin. Tha am bliadhna an oilthigh faisg air criochnaichte agus feumaidh mi ionnsachadh airson rannsach ach tha mi ro leisg. A bh...
von Sleite
So Feb 01, 2004 2:07 am
Forum: coitcheann
Thema: Dè a-nis?
Antworten: 9
Zugriffe: 1910

tsk!!!
a Micheal, chan eil thu ro ghòrach! Ach tha thu rud-beag seann-fhasanta :p. Thig a-steach. Cuidichidh sinn thu!

Janni
von Sleite
Sa Jan 31, 2004 2:52 am
Forum: coitcheann
Thema: Dè a-nis?
Antworten: 9
Zugriffe: 1910

A Mhona, tha sinn gad ionndrainn 'san seomar, ach na gabh dragh! Tha mise gu math trang cuideachd. Tha mi a smaoineachadh gun sgriobh mi mo phaipear mu dheidhinn "Mists...". 'S toil leam e agus tha mi a smaoineachadh gu bheil an leabhar inntinneach gu leòr. Chì mi anns an t-seòmar thu neo 'sa Ghearr...
von Sleite
Di Jan 27, 2004 12:26 am
Forum: coitcheann
Thema: Dè a-nis?
Antworten: 9
Zugriffe: 1910

'S e oidhche eile a th'ann a-nis agus feuchaidh mi rudeigin a sgriobhadh a-rithist. 'S mise Janni. Tha mi a fuireach ann am Bergisch Gladbach comhla ri mo pharantan. Tha mi ceithir air fhichead bliadhna a dh'aois agus 's e oileanach a th'annam. Tha mi ag ionnsachadh Beurla agus spors agus bi mi nam ...
von Sleite
Mo Jan 26, 2004 12:58 am
Forum: coitcheann
Thema: Dè a-nis?
Antworten: 9
Zugriffe: 1910

Grr. De thachair? Sgriobh mi sgeulachd gu math fada agus càite a bheil e a-nis? Chan eil e an-seo idir! Chan eil sin snog! O mo chreach. Cha robh fios agam gum bi mo dhealbh ri faicinn an-seo fad na h-uine [img]http://images.forum.onetwomax.de/images/i22.gif"%20border="0[/img] Sgriobhaidh mi latha e...

Zur erweiterten Suche