Die Suche ergab 52 Treffer

von Teàrlach
Fr Jul 14, 2017 10:34 pm
Forum: coitcheann
Thema: Dè ur naidheachd?
Antworten: 224
Zugriffe: 33348

Dè ur naidheachd?

Bha mi aig ath-choinneachadh clas againn an deireadh-seachdain sa chaidh. Dh’fhàg sinn sgoil dà fhichead bliadhna air ais, agus thachair an t-ath-choinneachadh mu dheireadh o chionn deich bliadhna. Chithinn cuid de na companaich-sgoile agam gu tric agus cuid eile bho àm gu àm, ach bha feadhainn ann ...
von Teàrlach
Sa Feb 27, 2016 1:19 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Tadhailidh mi air taisbeanadh dhealbhan-camara an-diugh. Ich gehe heute zu einer Fotoausstellung. Tachraidh an taisbeanadh seo aon turas gach bliadhna. Diese Ausstellung findet einmal im Jahr statt. Cha bhi e fosgailte ach Di-Sathairne bho 12m gu 3f airson sia sheachdainean. Sie ist nur für sechs Wo...
von Teàrlach
So Jan 31, 2016 1:59 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

An-dè, bha co-là-breith aig m' athair. Gestern hatte mein Vater Geburtstag. Chaidh mi air chèilidh air mo phàrantan. Ich habe meine Eltern besucht. An toiseach, chuir mo mhàthair is mi fhìn meal-an-naidheachd do m' athair. Zuerst haben meine Mutter und ich meinem Vater gratuliert. An dèidh sin, ghab...
von Teàrlach
Do Jan 21, 2016 11:28 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

A Chatrìona, tha mi gu math.
Catriona, mir geht es gut.

Chan eil na fèithean orm goirt tuilleadh.
Mir tun die Muskeln nicht mehr weh.

Feasgar a-màireach bidh an cùrsa againn ann a-rithist.
Morgen Abend ist wieder unser Kurs.

Dè an seòrsa dannsa a nì thusa?
Welche Art Tanz machst Du?
von Teàrlach
Mi Jan 20, 2016 9:53 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

'S toil leam dannsa-dùthcha Albannach. Ich mag Scottish Country Dancing. Thòisich na cùrsaichean againn a-rithist an t-seachdain sa chaidh. Unsere Kurse haben letzte Woche wieder angefangen. Roimhe, cha do rinn mi dannsa fad mu shìa seachdainean. Vorher habe ich rund sechs Wochen nicht getanzt. Obh ...
von Teàrlach
Di Dez 29, 2015 8:42 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Tha an Nollaig seachad, agus chòrd i rium gu mòr. Weihnachten ist vorüber, und es hat mir gut gefallen. Chaidh mi air chèilidh air mo phàrantan. Ich habe meine Eltern besucht. Thèid mi do cheann a tuath na Gearmailt a-màireach. Morgen fahre ich nach Norddeutschland. Cuiridh mi seachad Oidhche Challa...
von Teàrlach
Fr Dez 25, 2015 9:36 am
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

'S e a' chompanaidh àbaisteach gu dearbh fhèin, ach rud beag na lugha na an càr eile ;-)
Aber sicher dieselbe Firma, aber ein bisschen kleiner als das andere Auto ;-)
von Teàrlach
Fr Dez 18, 2015 11:33 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Cheannaich mi càr an-dè, agus tha mi glè thoilichte mu a dhèidhinn. Gestern habe ich ein Auto gekauft, und ich freue mich sehr darüber. Cha robh mi cinnteach idir gun dèanadh an seann chàr agam a' chùis aig am MOT. Ich war mir überhaupt nicht sicher, dass meine alte Mühle beim TÜV durchkommen würde....
von Teàrlach
Mi Dez 16, 2015 6:36 pm
Forum: spòrs is fealla-dhà
Thema: "Feumaidh beagan spòrsa a bhith"
Antworten: 13
Zugriffe: 2247

Re: "Feumaidh beagan spòrsa a bhith"

"Fàsaidh an cù craicte sa phraidheapan air sàilleibh seo"
von Teàrlach
So Dez 06, 2015 11:41 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Thàinig àm na aidmheint, ach chan eil sneachda ann. Die Adventszeit ist gekommen, aber es gibt keinen Schnee. Bha mi aig margadh na Nollaige an-dè. Gestern war ich auf dem Weihnachtsmarkt. Bha mi ann còmhla ri caraidean. Ich war mit Freunden dort. Choimhead sinn air na stanndaichean agus air an nati...
von Teàrlach
Sa Okt 17, 2015 4:43 pm
Forum: coitcheann
Thema: Dè ur naidheachd?
Antworten: 224
Zugriffe: 33348

Re: Dè ur naidheachd?

Halò, san t-Sultain, bha mi air saor-làithean ann an Alba còmhla ri caraid agam. Rinn sinn turas gu tuathal fad cola-deug. Dhraibh sinn sa chàr aig mo charaid air a' mhòr-rathad do IJmuiden. Ghabh sinn aiseag-oidhche bho sin chun a' Chaisteil Nuaidh feasgar Di-Sathairne. Bha an seòladh caran buairea...
von Teàrlach
Di Sep 29, 2015 1:02 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Tha na saor-làithean agam seachad a-nis. Mein Urlaub ist jetzt vorbei. Tha mi aig an taigh a-rithist - ach san oifis cuideachd. Ich bin wieder zuhause - aber auch im Büro. Tha torr obrach a' feitheamh rium. Viel Arbeit wartet auf mich. Mar sin, chan eil ùine gu leòr agam an-dràsta gus aithris a sgrì...
von Teàrlach
Do Sep 03, 2015 9:53 am
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Tha saor-làithean agam fa dheòigh! Endlich habe ich Urlaub! Thèid mi a dh'Alba còmhla ri caraid airson dà sheachdain. Ich fahre mit einem Freund für zwei Wochen nach Schottland. Innsidh mi mun turas seo nuair a bhios mi aig an taigh a-rithist. Ich werde über die Reise erzählen, wenn ich wieder zuhau...
von Teàrlach
Do Aug 27, 2015 10:29 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Bha a h-uile rud mar as àbhaist an t-seachdain sa chaidh. Letzte Woche war alles wie immer. Tha feadhainn nan co-obraichean agam air saor-làithean. Einige meiner Kollegen sind im Urlaub. Ach bha mise a' planaigeadh airson nan saor-làithean agamsa ann an Alba. Aber ich habe für meinen Urlaub in Schot...
von Teàrlach
Fr Aug 21, 2015 2:03 pm
Forum: Halb Gälisch, Halb Deutsch
Thema: Mein 2 Satz Tagebuch :D
Antworten: 184
Zugriffe: 12580

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Cha do mhill an t-uisge an fheasgar - bha pùballan ann an dà chuid airson an luchd-chiùil agus an luchd-èisteachd. Der Regen hat den Abend nicht verdorben - es gab Pavillonzelte sowohl für die Musiker als auch für die Zuhörer. Dè cho fad 's a bhios tu ann an Alba? Wie lange wirst du in Schottland se...

Zur erweiterten Suche