Die Suche ergab 97 Treffer

von An Gille Donn
Mi Mai 08, 2013 10:12 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Re: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759

Hàlo Isbeal, gun robh math agat! Ghabh mi fada ri freagairt ceart gu leòr, ach cho trang is a tha mi an ceartair le bhith a’ cur air bonn òraidean poblach stèidhte air an leabhar cuide ri ceòl ‘s cèilidh anns a’ cuid eile den oidhche – seadh, agus cùrsa dannsa-cèilidh do mhuinntir mo chlasan Gàidhli...
von An Gille Donn
Mi Apr 24, 2013 11:43 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Re: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759

A Chàirdean chòir, tha a nise an dreach Gearmailtis den leabhar seo, Von Breadalbane zur Brücker Mühle: Schottische Hochlandsoldaten in Hessen 1759-62 (Moers: Foillseachaidhean Chrìsdein Ludwig, 2013) air a chur air bhog gu h-oifigeil mu dheireadh thall le òraid agus cèilidh beag aig Muileann na Dro...
von An Gille Donn
Di Mär 19, 2013 1:01 am
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Re: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759

A Chàirdean chòir uile gu lèir, gheibh sibh anns na leanas an naidheachd as ùire mu na tachartasan ceangailte ri From Breadalbane to Brucker Muhl is an dreach ùr Gearmailtis den leabhar seo a tha chun a nochdadh a dh’ aithghearr: Gasaet Bhaile an Uisge Loinnirich (is e sin Lauterbach anns a' Ghàidhl...
von An Gille Donn
Mo Mär 18, 2013 5:55 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Re: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759

Halò, a Bhana-Charaid chòir, ciamar a tha ‘n nighean gun chleoc? Tha mi duilich gu bheil mi a’ freagairt riut cho anmoch, ach mar a sgrìobh thu fhèin – is ann mò ‘s fada a thadhail mi an seo! Co-dhiù, tha tòrr air tachairt on àm sin, is mi chun an dreach Gearmailtis den leabhar seo fhoillseachadh an...
von An Gille Donn
Do Jan 03, 2013 8:24 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: 2013
Antworten: 2
Zugriffe: 546

Re: 2013

A Mhìcheil chòir, tha mi ag aontachadh air fad rid‘ chuid bàrdachd Oidhche Challainn, is mi làn dòchais gun còrd an nì ruibh uile a tha mise a’ cur r’ ur cuid beannachdan na bliadhna ùire: is e seo a’ chiad dreach Gàidhlig air an dealbh-cluich ainmeil is èibhinn a gheibhear on Ghearmailt gu Astràili...
von An Gille Donn
Fr Nov 30, 2012 11:17 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Re: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759

Uill,uill, Iseabail, tha thu air bualadh air an ath-chuspair a bhios mi a' togail cho luath 's a chuireas mi crìoch air a' chuspair a tha mi ris fhathast an ceartuair :) . Tha mi air leabhar Raibeirt Rothaich Obasdail (mu 1600-75) a leughadh, beagan dheth cheana co-dhiù, Monro His Expedition with th...
von An Gille Donn
Mi Nov 14, 2012 5:09 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Re: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759

A Chàirdean chòir, cha mhòr nach eil an naidheachd seo seach tìde - tha a' chiad lèirmheas air a' leabhar seo air nochdadh anns a' Phaipear Bheag Dihaoine, 2 An t-Samhainn 2012, agus tha an leabhar fhèin ri fhaighinn o Amazon (Rìoghachd Aonaichte)cuideachd a nise: http://www.amazon.co.uk/Breadalbane...
von An Gille Donn
Mo Okt 01, 2012 12:22 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Re: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759

A Chàirdean chòir, tha e mu sheachdain air ais a nise on a chaidh mo leabhar ùr a sheòladh, no thoirt am beulaibh an t-sluaigh gu h-oifigeil. Agus gheibh sibh dealbhan is bhideothan den latha mòr seo ann an trì chànan mo chuid làrach-lìn: https://sites.google.com/site/acsailognanronathluchdaichte/sa...
von An Gille Donn
Sa Sep 08, 2012 2:06 am
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62
Antworten: 12
Zugriffe: 1779

Leabhar ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62

A Chàirdean chòir, ta-dà ! ta-dà ! (sgal trombaide) - nach èisd sibh rim' chuid naidheachd: tha mo leabhar ùr, From Breadalbane to Brucker Muhl: Scottish Soldiers in Hesse 1759-62 , air nochdadh mu dheireadh thall fo bhratach Thaigh Lochair ann an Eilean Cholbhasa, is troimh Fhoillseachaidhean Chrìs...
von An Gille Donn
Mi Mai 09, 2012 1:36 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Duilleag-lìn an urram do Dhonnchadh Bàn Mac an t-Saoir
Antworten: 1
Zugriffe: 670

Duilleag-lìn an urram do Dhonnchadh Bàn Mac an t-Saoir

A Chàirdean chòir, tha comharradh latha-bàis Dhonnchaidh Bhàin Mhic an t-Saoir (1724-1812) a' teannadh dlùth oirrn, is e a' tilleadh air 14 An Ceitean am bliadhna - 200 bliadhna an dèidh do bhàrd mòr Bhraghad Albann a shiubhal ! Air sàilleabh sin, tha mi air trì dhuilleag-lìn a chur ri chèile an urr...
von An Gille Donn
Do Mai 26, 2011 12:12 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: taisbeantas-lìn ùr mu bhuaidh a' chiùil Ghàidhealaich...
Antworten: 0
Zugriffe: 706

taisbeantas-lìn ùr mu bhuaidh a' chiùil Ghàidhealaich...

...agus ceòl dùthchasach eile na h-Albann air ceòl clasaigeach ri fhaighinn air-loidhne a nise ! A Chàirdean chòir, tha mi dìreach air taisbeantas-lìn ùr a chur air bonn mun bhuaidh a thug ceòl dùthchasach na h-Albann agus saothar Sheumais Bhàin MhicMhuirich air ceòl clasaigeach gus an latha an diug...
von An Gille Donn
Do Mai 05, 2011 10:29 am
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: taisbeantas-lìn ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse
Antworten: 2
Zugriffe: 749

Re: taisbeantas-lìn ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an He

Gun robh math agat, Isbeal chòir, airson a' bhideo seo anns a' Bheurla Ghallda. A thaobh ciùil, tha rud gu tur ùr dìreach ga chruthachadh air an làraich-lìn agam - is e sin taisbeantas-lìn mu bhuaidh a' chiùil Ghàidhealaich agus ceòl dùthchasach eile na h-Albann air a' cheòl chlasaigeach...o seadh, ...
von An Gille Donn
Mi Apr 27, 2011 4:01 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Geama: Sgeulachd gun chrìoch
Antworten: 26
Zugriffe: 3972

Re: Geama: Sgeulachd gun chrìoch

Ghrad-leum i do sgeilp na cidsine gus grèim fhaighinn air na speuclairean aice, nuair a thàinig e fainear dhi gun robh iad 'san t-seòmar-cadail ri taobh an leabaidh. Ruith i air ais chun an t-seòmair sin is chuir i oirre iad. An dèidh sin, thill i don chidsin chun gach còirneil a sgrùdadh gu mionaid...
von An Gille Donn
Di Apr 26, 2011 12:34 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: taisbeantas-lìn ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse
Antworten: 2
Zugriffe: 749

taisbeantas-lìn ùr mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse

A Chàirdean chòir, tha taisbeantas maireannach air dol air-loidhne a nise mu shaighdearan Gàidhealach ann an Hesse https://sites.google.com/site/acsailognanron/saighdearan-gaidhealach-ann-an-hesse-1759-62---highland-soldiers-in-hesse-1759-62---hochlandschottische-soldaten-in-hessen-1759-62 ann an 17...
von An Gille Donn
Di Feb 01, 2011 6:04 pm
Forum: ceòl-bàrdachd-leabhraichean
Thema: Oran Ùr do Mhuile
Antworten: 4
Zugriffe: 1698

Re: Oran Ùr do Mhuile

Is toigh leam an t-òran seo - agus is toigh leam Eilean Mhuile ! Eilean nam Fuar-Bheann Mòr gu bràth ! Aig deireadh an latha, is ann 'am Muile a ghabh mi suim ann an Albainn agus a' Ghàidhlig an toiseach, agus nach iomadh latha àighearach a chur mi seachad ann cuide rim' athair anns a' mhonadh nuair...

Zur erweiterten Suche