Acadamaidh na Gàidhlig sa‘ Ghearmailt

Deutsches Zentrum für Gälische Sprache und Kultur

 
 

Chaidh Acadamaidh na Gàidhlig a stèidheachadh ann an 2002 ann am Bonn, sa’ Ghearmailt. Is e Ionad na Gàidhlig anns a’ Ghearmailt an aon àite san dùthaich, a tha a’ tabhann chùrsaichean Gàidhlig de gach ìre ionnsachaidh, chùrsaichean-ciùil ann an clasaichean-oidhche is cùrsaichean deireadh-seachdaine agus thachartasan eile ceangailte ri cultar na Gàidhlig. Tha na cùrsaichean freagarrach do gach neach aig a bheil ùidh ann an cultar Gàidhlig na h-Albann.


Die Deutsche Gälisch-Akademie wurde 2002 in Bonn in Deutschland gegründet. Das Deutsche Zentrum für Gälische Sprache und Kultur bietet als einziges Lehrinstitut seiner Art Abend- und Wochenendkurse zum Erlernen der Schottisch-Gälischen Sprache an.

Weitere Angebote sind Kurse zu gälischen Liedern und Musik, sowie Veranstaltungen zu Aspekten gälischer Kultur. Die Kurse richten sich an alle, die sich für die gälische Kultur Schottlands interessieren.

 

Aktuelles - Às ùr

         neuer Wochenend- Gälischkurs für Anfänger ohne Vorkenntnisse am 24./ 25.6.

Duais: Choisinn stiùiriche na h-acadamaidh, Mìcheal Klevenhaus, Duais na Gàidhlig 2013 airson a chuid obrach a thaobh a’ chànain anns a’ Ghearmailt.


Auszeichnung: Der Gründer & Leiter der Gälisch-Akademie, Michael Klevenhaus, wurde mit dem International Gaelic Award 2013 für seine Verdienste um die Gälische Sprache in Deutschland von Bòrd na Gàidhlig in Edinburgh ausgezeichnet.

Cathy NicDhòmhnaill (BBC) agus Mìcheal Klevenhaus